In bài viết

Nghệ An: Hoàn tất bầu cử chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

29/06/2016 11:15


Các đại biểu tín hành bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh khóa mới. Ảnh: Báo Nghệ An
Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo về kết quả tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong đó có công tác nhân sự. HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng các ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, các đại biểu tiến hành bầu Chủ tịch và  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011- 2016 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Hoàng Viết Đường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cũng tại kỳ họp, HĐND đã bầu các chức danh UBND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Lê Xuân Đại, Lê Minh Thông, Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền và Lê Ngọc Hoa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

T. Minh