In bài viết

Nghề rửa xe không có trong danh mục được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Bố mẹ của bà Hoàng Trang (Nghệ An) làm nghề rửa xe. Qua mấy đợt dịch, địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, bố mẹ bà phải tạm dừng công việc. Tuy nhiên khi làm đơn xét duyệt hỗ trợ, địa phương lại trả lời nghề rửa xe không được hỗ trợ. Bà Trang hỏi, địa phương xét như vậy có đúng không?

08/04/2022 17:20

UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Mục 1, Điều 2 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì bố, mẹ của bà Trang làm nghề rửa xe không thuộc nhóm đối tượng hỗ trợ được quy định tại Mục 1, Điều 2 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND.

Nghề rửa xe của bố, mẹ bà Trang đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có văn bản hướng dẫn hỗ trợ.

Chinhphu.vn