In bài viết

Nghỉ ốm trùng ngày nghỉ của Công ty có được hưởng chế độ?

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Trần Viết Khoa (TP Đà Nẵng), ngoài những ngày nghỉ do Nhà nước quy định còn cho người lao động nghỉ thêm 1 ngày vào Ngày truyền thống của ngành và ngày này được hưởng lương.

29/01/2021 08:02

Công ty ông Khoa không đăng ký ngày nghỉ riêng này với cơ quan BHXH. Vậy nếu người lao động nghỉ chế độ ốm đau vào ngày này thì có được giải quyết không?

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH”.

Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”.

Theo như ông trình bày, vào ngày truyền thống của ngành, Công ty ông cho người lao động nghỉ thêm một ngày và ngày này được hưởng nguyên lương. Căn cứ quy định nêu trên, nếu người lao động bị ốm đau vào ngày này thì không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Chinhphu.vn