In bài viết

Nghỉ việc khi công ty thực hiện "3 tại chỗ", hưởng chế độ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Lê Dạ Thảo (TPHCM) làm việc tại công ty, có tham gia BHXH. Vì dịch bệnh COVID-19, bà không thể thực hiện làm việc “3 tại chỗ” cùng công ty nên đã thoả thuận nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 9/8/2021 đến nay.

28/12/2021 11:02
Công ty cho biết sẽ làm hồ sơ để bà Thảo được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được. Bà Thảo đã phản ánh đến công ty thì được trả lời, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, doanh nghiệp bắt buộc phải dừng hoạt động thì mới xét duyệt cho người lao động nên hồ sơ của bà không được duyệt.

Bà Thảo hỏi, công ty trả lời như vậy có đúng không? Bà cần làm gì để được hưởng đúng quyền lợi của mình?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 25/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách lao động.

Theo đó, đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm "3 tại chỗ" nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu "3 tại chỗ" của doanh nghiệp thì người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách:

- Doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo Điểm h Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động như: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo Điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn