In bài viết

Nghỉ việc không hưởng lương, nhận hỗ trợ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Thái Bảo đóng BHXH được hơn 2 năm tại một doanh nghiệp ở Sa Đéc, Đồng Tháp Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh nghiệp cho ông nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 17/7/2021 đến hết ngày 24/9/2021.

23/11/2021 07:02

Hiện tại doanh nghiệp chỉ lập danh sách cho những người làm "3 tại chỗ" từ ngày 17/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (sau ngày 28/7/2021 doanh nghiệp bị buộc phải ngưng hoạt động do có F0 trong lúc thực hiện "3 tại chỗ"). Ông Bảo hỏi, làm thế nào để ông nhận được gói hỗ trợ an sinh xã hội?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định chính sách hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của ông làm việc cho doanh nghiệp tại Sa Đéc, bị cho nghỉ việc không hưởng lương, thì đề nghị ông liên hệ với doanh nghiệp hoặc UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn