In bài viết

Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Nhung (TPHCM) đóng BHXH từ tháng 10/2022 đến hết tháng 5/2023 thì nghỉ việc và không đóng BHXH nữa. Bà Nhung hỏi, bà dự kiến sinh con vào tháng 12/2023 thì bà có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không?

27/09/2023 11:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện theo quy định trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bà đóng BHXH từ tháng 10/2022 đến hết tháng 5/2023, dự kiến sinh con vào tháng 12/2023 thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định do trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (được tính từ tháng 12/2022 - 11/2023) bà có 6 tháng đóng BHXH (từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023).

Chinhphu.vn