In bài viết

Nghỉ việc từ cuối năm 2020 có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

(Chinhphu.vn) – Bà Vũ Thị Minh Hiền (Bà Rịa-Vũng Tàu) nghỉ việc từ cuối năm 2020 và nhận bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 8/2021. Hiện bà vẫn đang thất nghiệp và ở nhà trông con. Bà Hiền hỏi, bà có được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP không?

29/12/2021 14:20
Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối tượng người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được hỗ trợ bao gồm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Theo thông tin bà Hiền phản ánh, bà đã chấm dứt hợp đồng lao động từ cuối năm 2020, đến nay vẫn đang thất nghiệp và trông con nên bà không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chinhphu.vn