In bài viết

Nghỉ việc vì lý do cá nhân có được hưởng theo tinh giản biên chế?

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, những trường hợp vì lý do cá nhân muốn nghỉ việc không được giải quyết hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

29/06/2015 07:02

Ông Nguyễn Văn Tần là kỹ sư xây dựng, công tác tại Ban Quản lý di tích huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được 23 năm, hiện 44 tuổi. Do cơ quan bố trí việc làm không phù hợp chuyên ngành đào tạo nên ông Tần đã làm đơn xin nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Ông Tần đề nghị hướng dẫn các thủ tục để được hưởng chế độ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều 14 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, việc xác định các trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với Ban Quản lý di tích huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Nghị định 108/2014/NĐ-CP không giải quyết cho các trường hợp vì lý do cá nhân muốn nghỉ việc để hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Chinhphu.vn