In bài viết

Nghiên cứu áp dụng quy định thưởng, phạt đối với công trình hạ tầng giao thông

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu áp dụng các quy định về thưởng, phạt đối với công trình hạ tầng giao thông trong trường hợp nhà thầu thi công sớm, chậm hơn tiến độ yêu cầu.

28/04/2023 19:43
Áp dụng quy định thưởng, phạt đối với công trình hạ tầng giao thông - Ảnh 1.

Triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 28/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông báo nêu: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác). Các bộ, ngành liên quan với trách nhiệm là thành viên Tổ công tác, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần dân chủ trong quá trình trao đổi, bàn bạc để tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời; thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác trước Chính phủ, Nhân dân; chấp hành các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

Điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Về việc báo cáo Quốc hội về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận: Sau khi Thành viên Chính phủ có ý kiến với Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) tiếp thu, hoàn thiện gửi Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó kèm theo phụ lục về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ, ngành là thành viên của Tổ công tác và một số bộ liên quan đối với phụ lục nêu trên để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện, gửi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ trong thời gian 1 đến 2 ngày. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện phụ lục Tờ trình.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình gửi Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải, ACV và các cơ quan liên quan thực hiện yêu cầu của Quốc hội trong việc báo cáo rõ về các nội dung: điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (trong đó báo cáo về tiến độ chung, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, những chỉ đạo các giải pháp của Lãnh đạo Chính phủ, kể cả vấn đề kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực điều hành của ACV, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát, quản lý và tổ chức thực hiện Dự án).

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải theo thẩm quyền theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thực hiện tiến độ các dự án thành phần, nắm chắc tiến độ tổng thể để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Về việc áp dụng quy định của pháp luật trong triển khai Dự án thành phần, Bộ Giao thông vận tải thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc khảo sát và làm việc ngày 13/3/2023 về Dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hậu cần trong khu vực cảng hàng không, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; lưu ý phải lựa chọn được nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín cung cấp dịch vụ tốt nhất, hiệu quả cao nhất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Sau khi lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu 5.10

Đối với gói thầu 5.10, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian 1 tuần kể từ ngày 24/4/2023, ACV trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ mời thầu, tránh việc hồ sơ mời thầu không đầy đủ, thiếu chặt chẽ gây khó khăn cho quá trình đấu thầu; mời chuyên gia quốc tế, trong nước có kinh nghiệm để bảo đảm hồ sơ mời thầu có đủ tiêu chí chặt chẽ, phương pháp đánh giá khoa học, đơn giản, dễ đánh giá với đầy đủ tiêu chí về kỹ thuật, công nghệ, tính hiện đại, bền vững, năng lực thực tế của nhà thầu, giá chào thầu, công nghệ thiết bị hàng không… (xem xét bổ sung tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu có tiền lệ xấu, vi phạm về chất lượng, tiến độ, đội vốn…) để lựa chọn được nhà thầu trong nước và quốc tế có năng lực, kinh nghiệm, uy tín. Lưu ý về giá chào thầu là chỉ tiêu quan trọng, nhưng việc đánh giá chỉ tiêu này không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, tính tiên tiến, bền vững của công trình.

ACV chủ động quyết định việc gia hạn thời điểm mở thầu đến 6 tuần và bổ sung hồ sơ mời thầu về tỷ lệ tạm ứng khả thi đối với hợp đồng thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các quy định về thưởng/phạt đối với công trình hạ tầng giao thông trong trường hợp nhà thầu thi công sớm/chậm hơn tiến độ yêu cầu để khuyến khích các nhà thầu có năng lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều hành, quản lý thi công. Có quy định rõ ràng ưu tiên các nhà thầu trong nước có năng lực, kinh nghiệm tham gia, nhất là về thi công xây lắp.

Về đánh giá hồ sơ dự thầu và soạn thảo hợp đồng, ACV thực hiện đánh giá công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2544/BKHĐT-QLĐT ngày 07/4/2023, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu 5.10.

Vũ Phương Nhi