In bài viết

Nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành về khuyến mại

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại cũng đang tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại cũng như pháp luật về giá nhằm làm rõ, cụ thể hơn về việc xác định giá trị được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

30/08/2022 07:02

Đơn vị trung gian tổ chức khuyến mại cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán trên ứng dụng của mình.

Ông Nguyễn Quang Lâm (Hà Nam) hỏi, giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại của chương trình khuyến mại này được xác định là giá trị dịch vụ của bên trung gian thu phí giao dịch của thương nhân (từ 0,5 − 1% giá trị đơn hàng); hay giá trị của đơn hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng mua qua sản thương mại điện tử hoặc thanh toán bằng dịch vụ trung gian thanh toán của bên trung gian?

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại tối đa trong các chương trình khuyến mại này được xác định như thế nào?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Trong trường hợp thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử và thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ cùng thực hiện khuyến mại, căn cứ theo nội dung đã nêu ở phía trên, việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo đó sẽ được căn cứ trên cơ sở xác định giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong hoạt động khuyến mại.

Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại cũng đang tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại cũng như pháp luật về giá nhằm làm rõ, cụ thể hơn về việc xác định giá trị được khuyến mại, dùng để khuyến mại trong các hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng về dịch vụ nói chung (trong đó có cả các dịch vụ như trung gian thanh toán, sàn giao dịch thương mại điện tử cũng như các trường hợp khuyến mại dịch vụ khác tương tự).

Trên cơ sở đó, Cục Xúc tiến thương mại sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định (nếu cần thiết) nhằm hướng dẫn cụ thể hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp áp dụng pháp luật. 

Chinhphu.vn