In bài viết

Người cao tuổi có trợ cấp mất sức hưởng BHYT thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà của ông Hoàng Bảo Châu (Đồng Nai) năm nay 80 tuổi, đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, có thẻ BHYT mã MS4. Ông Châu hỏi, bà của ông có được đổi mã thẻ BHYT để hưởng quyền lợi cao hơn không?

22/02/2017 07:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ nội dung Công văn số 6425/BYT-BH ngày 28/8/2015 của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ BHYT, thì chỉ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc các đối tượng: Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ mới được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp bà của ông Châu thuộc đối tượng người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên). Vì vậy, thẻ BHYT của bà ông được cấp theo mã MS4 là đúng quy định.

Chinhphu.vn