In bài viết

Người cao tuổi hưởng trợ cấp thấp nhất 270.000 đồng/tháng

(Chinhphu.vn) – Cử tri các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Thuận, TP. Hải Phòng đề nghị cần hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi xuống 75 tuổi và người từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội không phân biệt là đang hưởng trợ cấp BHXH hay chính sách ưu đãi người có công.

20/07/2016 14:02

Đồng thời, cử tri kiến nghị thực hiện mức trợ cấp mới theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh như sau:

Về kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi

Trong thời gian qua, cử tri đã nhiều lần kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với một số nhóm người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Người cao tuổi, người cao tuổi từ đủ 75-80 tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn không thuộc độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nên chưa thể quy định nội dung này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc hạ độ tuổi trong thời gian tới đây.

Về kiến nghị toàn bộ người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập (như lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội) hàng tháng nhằm hỗ trợ để người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung.

Mức trợ cấp xã hội thấp nhất là 270.000 đồng/tháng

Về thực hiện trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2015, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 101/2015/QH13 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; ngày 28/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2100/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đã bố trí ngân sách để thực hiện toàn bộ các chính sách theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, theo đó sẽ thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội cho toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp thấp nhất là 270.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/1/2016.

Chinhphu.vn