In bài viết

Người khuyết tật có được cấp thẻ BHYT?

(Chinhphu.vn) – Con của bà Đỗ Thị Thanh Xuân (tỉnh Ninh Thuận) sinh năm 2008, bị khiếm thính. Gia đình làm hồ sơ xin hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho con nhưng không được. Bà Xuân hỏi, vậy con bà có được hưởng chế độ BHYT không? Nếu không được thì con bà sẽ mua BHYT theo diện nào?

05/01/2015 10:20

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời câu hỏi của bà Xuân như sau:

Trường hợp con bà Xuân không thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội thì không được Nhà nước mua thẻ BHYT. Khi đó, để có thẻ BHYT, gia đình bà phải tham gia BHYT cho cháu theo hộ gia đình (toàn bộ những người chưa có thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đều phải tham gia).

Nhà nước có chính sách giảm mức đóng khi tham gia cả hộ gia đình, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2 bằng 70%, người thứ 3 bằng 60%, người thứ 4 bằng 50%  mức đóng của người thứ nhất.   

Chinhphu.vn