In bài viết

Người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo được giảm trừ gia cảnh

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế vừa có Công văn 3471/TCT-TNCN giải đáp, hướng dẫn xác định người phụ thuộc trong độ tuổi lao động được giảm trừ gia cảnh.

10/08/2016 10:55
Theo Tổng cục Thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định cụ thể việc xác định đối tượng được giảm trừ gia cảnh.

Cụ thể, đối với người trong độ tuổi lao động, để được giảm trừ gia cảnh phải đáp ứng các điều kiện như: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Người khuyết tật không có khả năng lao động, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn…) cũng thuộc diện được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Công văn cũng hướng dẫn trường hợp người trong độ tuổi lao động bị bệnh viêm quanh khớp vai phụ và suy nhược thần kinh nếu có xác nhận của cơ sở y tế là bệnh hiểm nghèo thì được coi là người phụ thuộc và được giảm trừ gia cảnh.
Thu Minh