In bài viết

Người lao động có thể tự làm thủ tục chốt sổ BHXH?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (Hà Nội) hỏi: Người lao động tự ý bỏ việc, không có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, công ty không chốt sổ bảo hiểm thì có thể tự đến cơ quan BHXH làm thủ tục chốt sổ được không? Nếu được thì cần giấy tờ gì?

20/04/2018 08:02

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Trên cơ sở người sử dụng lao động đã thực hiện báo giảm người lao động và nghĩa vụ trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định; trong trường hợp người sử dụng lao động không chốt sổ cho người lao động thì người lao động có thể tự mình đến cơ quan BHXH chủ quản để làm thủ tục chốt sổ.

Thành phần hồ sơ căn cứ Mục 2 Phần I Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bắt buộc tại Công văn 2776/BHXH-TN&TKQ ngày 13/10/2017 của BHXH TP. Hà Nội để thực hiện.

Chinhphu.vn