In bài viết

Người lao động nào được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Loan (Hà Nội) là giáo viên mầm non tư thục. Theo bà được biết chính sách mới ban hành của Chính phủ thì giáo viên mầm non tư thục sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch lần này. Nhưng theo bà tìm hiểu thì người mang thai lại không được. Bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp.

31/08/2021 17:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Người lao động là giáo viên mầm non tư thục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên nếu mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người.

Chinhphu.vn