In bài viết

Người nấu ăn cho trường tiểu học có được hỗ trợ khi nghỉ việc?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Nhàn (Bắc Ninh) là nhân viên nấu ăn cho trường tiểu học. Bà không ký kết hợp đồng và không được hưởng quyền lợi nào. Bà nghỉ việc từ ngày 30/4/2021 đến nay, vậy bà có nằm trong đối tượng được nhận hỗ trợ của Nhà nước vì dịch COVID-19 không?

19/12/2021 07:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận), phải nghỉ việc, mất việc làm từ 15 ngày liên tục trở lên do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021, bao gồm người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục ký hợp đồng khoán việc.

Bà Lê Thị Nhàn căn cứ vào Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh nói trên để xác định có đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định không.

Bà Nhàn có thể liên hệ tới UBND xã nơi bà cư trú, hoặc phòng Lao động – Thương binh Xã hội cấp huyện nơi bà cư trú để được hỗ trợ.

Chinhphu.vn