In bài viết

Người nhận khoán việc có phải đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Trong năm, công ty của bà Trần Thị Bích Trâm (Tây Ninh) có thuê 1 người lao động thực hiện các công việc như phát quang cây, đào mương, công việc không cố định thời gian. Chỉ thanh toán tiền công khi người lao động hoàn thành công việc, mức tiền công cho người lao động này dưới 132 triệu đồng/năm.

14/12/2022 15:02

Bà Trâm hỏi, bà phải làm hồ sơ gì về BHXH cho người lao động này hay không? Loại hợp đồng là hợp đồng khoán việc thì có đúng quy định về pháp luật hiện nay không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, "người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng" thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Hợp đồng khoán việc được giao kết với những công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định. Đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký theo hình thức khoán việc mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động.

Hải Hoa