In bài viết

Người nước ngoài có được lập di chúc cho tài sản tại Việt Nam?

(Chinhphu.vn) - Chú của bà Thái T. T. có quốc tịch Mỹ. Trước đây chú của bà được nhận thừa kế phần giá trị tài sản nhà đất tại TPHCM, nay muốn làm di chúc cho bà T. phần thừa kế này. Khi ra công chứng thì bị từ chối với lý do chú bà không có quyền làm di chúc và do được hưởng giá trị nên không có quyền lập di chúc.

24/02/2023 08:02

Công chứng viên hướng dẫn, chú bà phải bán hoặc tặng cho thì mới được. Bà T. hỏi, văn phòng công chứng từ chối công chứng di chúc như vậy có đúng quy định pháp luật không? 

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì người nước ngoài được quyền lập di chúc đối với tài sản của mình tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để di chúc đó có hiệu lực tại Việt Nam thì bắt buộc hình thức của di chúc phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và năng lực pháp luật của người lập di chúc phải phù hợp theo pháp luật của nước người đó có quốc tịch. Việc công chứng di chúc được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Công chứng.

Điểm d Khoản 2 Điều 17 của Luật Công chứng quy định nếu từ chối yêu cầu công chứng thì công chứng viên có nghĩa vụ giải thích rõ lý do từ chối cho người yêu cầu công chứng. Trường hợp bà không đồng ý với giải thích của công chứng viên thì có quyền đề nghị Trưởng Phòng công chứng/Trưởng Văn phòng công chứng giải thích rõ về vấn đề bà quan tâm.

Chinhphu.vn