In bài viết

Người tham gia BHYT lâu năm được hưởng quyền lợi gì?

(Chinhphu.vn) – Xác định chi phí thanh toán khi khám, chữa bệnh trái tuyến thế nào là đúng? Người tham gia BHYT lâu năm được hưởng quyền lợi gì? Giá trị sử dụng thẻ BHYT được tính như thế nào?... BHXH Việt Nam đã giải đáp một số thắc mắc xung quanh các quy định mới về BHYT từ ngày 1/1/2015.

18/01/2015 07:02

Ông Vũ Đức Nam (Lào Cai, ducnam2510@...): Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì tại bệnh viện tuyến tỉnh, mức chi trả của BHYT là 60% chi phí điều trị nội trú, nhưng trong văn bản hướng dẫn về thực hiện BHYT năm 2014 lại có ví dụ về cách tính mức chi trả là (số tiền x mức hưởng) x 60%. Tôi muốn hỏi, diễn giải ví dụ như vậy có đúng không?

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ khoản 3, Điều 22 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, việc xác định chi phí thanh toán đối với các trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến như ông Nam đã nêu trên là đúng quy định (số tiền trong phạm phi chi trả của quỹ BHYT x mức hưởng BHYT của người có thẻ BHYT x tỷ lệ hưởng).  

Ông Trương Bảo Huê (TP. Hồ Chí Minh, trbhue@...): Qua các thông tin tôi được biết BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh cho những người đã tham gia bảo hiểm liên tục 5 năm. Tôi đã mua bảo hiểm liên tục 17 năm nhưng tại sao vẫn phải đồng chi trả 20% chi phí?

BHXH Việt Nam trả lời: Để được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh, ngoài điều kiện có thời gian tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục cần thêm điều kiện nữa là số tiền cùng chi trả trong năm đã vượt quá 6 tháng lương cơ sở (điều kiện này chỉ có giá trị trong năm).

Ví dụ, một người đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục tính đến ngày 31/3/2015; tháng 4/2015 người đó vào viện điều trị với số tiền là 40 triệu đồng, số tiền cùng chi trả được tính là 40 triệu x 20% = 8 triệu (>6 x 1.150.000 đồng). Từ lần khám, chữa bệnh sau trong năm 2015, người đó sẽ không phải thực hiện cùng chi trả.

Bà Phạm Tú Trinh (Tỉnh Đồng Tháp, phamtutrinh.818@...): Bố tôi có thẻ BHYT còn hạn sử dụng đến ngày 31/1/2015, nhưng khi khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh thì được trả lời là thẻ không còn giá trị sử dụng, phải mua thẻ BHYT theo mẫu mới năm 2015. Tôi muốn hỏi, như vậy có đúng không?

BHXH Việt Nam trả lời: Giá trị sử dụng thẻ được ghi trên thẻ BHYT. Người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT khi xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh trả lời người bệnh như vậy là không đúng quy định. Vấn đề bà Trinh phản ánh, BHXH Việt Nam đã liên hệ với BHXH TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật BHYT.

Chinhphu.vn