In bài viết

Người thờ cúng liệt sĩ do gia đình hoặc họ tộc tự quyết định

(Chinhphu.vn) - Ông bà của ông Lê Phúc Khang (tỉnh Hà Nam) sinh được 3 người con, người con thứ nhất là liệt sĩ không có vợ, con (đi tu, tham gia hoạt động cách mạng và hy sinh). Nay, 3 người con của ông bà đã chết. Ông Khang hỏi, ai sẽ là người thờ cúng liệt sĩ? Gia đình ông hay nhà chùa nơi bác của ông đi tu trước đây?

13/08/2018 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền.

Như vậy, đối với trường hợp này, người thờ cúng liệt sĩ hoàn toàn do gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ tự quyết định.

Chinhphu.vn