In bài viết

Người thờ cúng liệt sĩ là người được gia đình, họ tộc ủy quyền

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Khuất Thanh Tú, bà nội ông có em trai là liệt sĩ. Bà ông đã được hưởng chế độ đối với gia đình liệt sĩ. Sau khi bà ông chết, bố ông Tú tiếp tục thờ cúng liệt sĩ. Nay bác họ ông Tú đề nghị được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. Ông Tú hỏi, như vậy có hợp pháp không?

03/01/2015 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Khuất Thanh Tú như sau:

Theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có con hoặc không còn con thì là người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp liệt sĩ không có con hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất uỷ quyền bằng biên bản sẽ là người thờ cúng liệt sĩ hợp pháp và được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Người đại diện hoàn toàn do gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ tự quyết định, có thể là anh, em, cô, dì, chú, bác, cháu…. của liệt sĩ.

Chinhphu.vn