In bài viết

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp

(Chinhphu.vn) – Ông Thiệu Bá Khoa (TPHCM) làm việc tại Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty dự định tiếp nhận nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) góp vốn và tỷ lệ góp là 3% vốn điều lệ công ty. Ông Khoa hỏi, nhà đầu tư này có bắt buộc phải mở tài khoản tại ngân hàng không?

14/04/2021 08:02

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN với tỷ lệ 3% vốn điều lệ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN.

Theo đó, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN quy định khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Chinhphu.vn