In bài viết

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp những dịch vụ nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Khuyên (Hà Nội) hỏi, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa ô tô, cung cấp, bán buôn, bán lẻ phụ tùng ô tô thì có bị hạn chế và có điều kiện đặc biệt nào không?

03/06/2024 10:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì việc mở cửa thị trường được xây dựng theo cách tiếp cận "chọn - cho", chỉ cam kết đối với một số ngành, lĩnh vực xác định.

Do vậy, đối với những ngành, lĩnh vực chưa cam kết, đề nghị nghiên cứu nguyên tắc áp dụng hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư.

Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (mục 22) kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định ngành nghề: "Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam".

Do đó, đề nghị rà soát các quy định pháp luật liên quan và trao đổi với Bộ Công Thương để được hướng dẫn về nội dung này.

Chinhphu.vn