In bài viết

Nhà thầu có được có tên trong hai hồ sơ dự thầu?

(Chinhphu.vn) - Một trong các điều kiện để E-HSDT của nhà thầu được đánh giá hợp lệ là nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

13/07/2023 16:11

Một gói thầu có hai nhà thầu tham dự là liên danh X-Y và nhà thầu Z. Trong quá trình xét thầu, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu X tham gia với tư cách nhà thầu chính trong liên danh X-Y, đồng thời nhà thầu X có tên trong danh sách kê khai nhà thầu phụ của nhà thầu Z.

Ông Nguyễn Nam Thắng (Hà Nội) hỏi, nhà thầu X có vi phạm Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các điều kiện để E-HSDT của nhà thầu được đánh giá hợp lệ là nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong một hồ sơ dự thầu và có tên trong một hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Chinhphu.vn