In bài viết

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Ngô Minh Đức (Hà Nội) đã cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệp đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của bên mời thầu, tuy nhiên, bên mời thầu lại yêu cầu cung cấp sổ BHXH của các nhân sự chủ chốt, mặc dù trong hồ sơ mời thầu không có yêu cầu.

10/07/2018 11:02

Theo ông Đức tham khảo quy định tại Điều 16, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Ông Đức hỏi, tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ bao gồm những tài liệu gì? Có văn bản hay Nghị định nào quy định rõ về vấn đề này không? Việc bên mở thầu yêu cầu cung cấp sổ BHXH như vậy là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tư cách hợp lệ của nhà thầu được quy định Điều 5 Luật Đấu thầu. Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên.

Liên quan đến việc cung cấp sổ BHXH, theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.

Theo đó, nếu nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được coi là đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự đã đề xuất trong hồ sơ yêu cầu.

Chinhphu.vn