In bài viết

Nhà thầu phụ có được thuê lại nhân công của chủ đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Hóa (Quảng Bình) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp, tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị có 250 viên chức và người lao động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính do UBND thành phố giao.

29/03/2024 10:02

Trong đó, bao gồm quản lý, duy trì, tôn tạo, xây dựng mới hệ thống công viên, khuôn viên, vườn hoa, cây xanh đô thị, cây xanh đường phố; sản xuất kinh doanh các loại hoa cây cảnh, cây giống; hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đô thị, điện trang trí, điện chiếu sáng sân vườn, công viên, khuôn viên, vườn hoa.

Đơn vị của bà Hóa là chủ đầu tư một công trình (bên A), nhà thầu (bên B) thuê thêm một nhà thầu phụ (B') để thi công công trình. Nay, nhà thầu phụ (B') muốn thuê lại nhân công của đơn vị bà để thi công công trình này (vì đơn vị bà có lao động).

Bà Hóa hỏi, đơn vị bà thực hiện như vậy có được không? Có được đưa vào doanh thu của đơn vị không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với gói thầu xây lắp, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc sử dụng nhà thầu phụ tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và chỉ dẫn về nhà thầu phụ hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Việc sử dụng nhà thầu phụ phải bảo đảm không vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn