In bài viết

Nhà thầu thẩm tra thiết kế công trình cần điều kiện gì?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu có chứng chỉ năng lực về thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng thì được thực hiện thẩm tra nhiệm vụ khảo sát và cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng thì được chủ trì thẩm tra nhiệm vụ khảo sát phù hợp với hạng chứng chỉ được cấp.

03/09/2021 16:02

Đơn vị bà Nguyễn Thị Thanh Loan (Vĩnh Long) thực hiện thẩm tra nhiệm vụ khảo sát - thiết kế công trình giao thông, nhưng kết quả thẩm định trả về có nội dung: "Nhà thầu thẩm tra nhiệm vụ khảo sát có chứng chỉ năng lực không phù hợp với công việc đảm nhận; chủ trì thẩm tra nhiệm vụ khảo sát có chứng chỉ hành nghề không phù hợp với công việc đảm nhận".

Phạm vi hoạt động của đơn vị bà Loan là: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng II; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hạng II; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng II.

Người chủ trì thẩm tra của đơn vị có chứng chỉ thiết kế công trình giao thông và định giá xây dựng.

Bà Loan hỏi, việc kết luận đơn vị bà không thực hiện được thẩm tra nhiệm vụ khảo sát - thiết kế công trình có đúng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì nhiệm vụ khảo sát do nhà thầu thiết kế lập.

Do đó, trường hợp nhà thầu có chứng chỉ năng lực về thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng thì được thực hiện thẩm tra nhiệm vụ khảo sát và cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng thì được chủ trì thẩm tra nhiệm vụ khảo sát phù hợp với hạng chứng chỉ được cấp.

Chinhphu.vn