In bài viết

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Sáng 22/9, hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Bí thư Đảng đoàn và bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức.

22/09/2021 14:45
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định của Ban bí thư Trung ương cho đồng chí Đỗ Hồng Quân. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Đỗ Hồng Quân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ công bố, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong giai đoạn phát triển mới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khoá X "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới", Kết luận số 76 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tập trung xây dựng và cụ thể hoá Chương trình hành động toàn khóa gắn với tổng kết, đánh giá 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất. Trước mắt, Liên hiệp đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các Hội cơ sở, phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến được tổ chức vào 24/11.

Bên cạnh đó, Liên hiệp từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, động viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên một bức tranh sống động, đa dạng về văn học nghệ thuật của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, đồng thời mong muốn và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bày tỏ sự xúc động khi được Ban Bí thư giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng chí Đỗ Hồng Quân khẳng định, quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ngay sau lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 3 đã diễn ra. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025./.