In bài viết

Nhầm năm sinh trên GPLX, điều chỉnh thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tiến Dũng (Lào Cai) thi và được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 năm 2001. Do sơ xuất trong quá trình làm hồ sơ nên năm sinh của ông được ghi trên giấy phép lái xe là 1970, trong khi đó năm sinh đúng của ông trên giấy chứng minh nhân dân là 1973.

21/07/2015 08:02

Ông Dũng đã bị mất hồ sơ gốc. Ông Dũng hỏi, trường hợp của ông có được đổi lại giấy phép lái xe mới theo quy định không và có được điều chỉnh năm sinh không? Nếu được đổi thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 53 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có nêu: "Trường hợp năm sinh, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với năm sinh, tên đệm ghi trên giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với năm sinh, tên đệm ghi trong giấy chứng minh nhân dân".

Theo quy định tại Điều 54 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 và Điều 1 Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe A1 trong trường hợp nêu trên gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.

- Bản chính giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

- Bản sao chụp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

- Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

Chinhphu.vn