In bài viết

Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 11/9

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Võ Thành Nam (namvo1212@...) hỏi: Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung có giống với mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 không? Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung các đợt và thời gian công bố điểm chuẩn như thế nào?

08/09/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của các đợt xét tuyển thống nhất nội dung, chỉ có khác nhau về thời gian xét tuyển của mỗi đợt xét tuyển.

Thời gian xét tuyển các đợt xét tuyển bổ sung và thời gian công bố điểm trúng tuyển như sau:

- Đợt 1 của nguyện vọng bổ sung: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/8; trước ngày 4/9 các trường công bố kết quả tuyển sinh; trước ngày 8/9 thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi.

- Đợt 2 của nguyện vọng bổ sung: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9; trước ngày 24/9 các trường công bố kết quả tuyển sinh; trước ngày 28/9 thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi.

- Các đợt tiếp theo: Các trường chủ động công bố lịch xét tuyển và kết thúc trước ngày 20/10 đối với hệ đại học, trước ngày 15/11 đối với hệ cao đẳng.

Chinhphu.vn