In bài viết

Nhận phúc khảo bài thi THPT quốc gia từ ngày 8/7

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Trần Tuấn Long (long6511@...) hỏi: Khi nào sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia và thí sinh nếu đỗ tốt nghiệp thì khi nào được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Trong trường hợp thí sinh muốn phúc khảo bài thi thì cần nộp ở đâu?

05/07/2017 15:02
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, ngày 7/7 sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia.

Chậm nhất ngày 17/7 cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 8/7 đến hết ngày 17/7. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Chinhphu.vn