In bài viết

Nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Lào Cai khóa mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) và các Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

22/06/2016 07:32

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV. Ảnh Báo Lào Cai

Theo đó, HĐND tỉnh Lào Cai đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Vũ Xuân Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV và ông Giàng Mạnh Nhà, Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu các chức danh: Trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XV; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV.

Ông Đặng Xuân Phong tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh Báo Lào Cai

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Nguyễn Hữu Thể; Lê Ngọc Hưng; Nguyễn Thanh Dương; Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu 21 ủy viên UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 25 vị hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.