In bài viết

Nhận trợ cấp thất nghiệp khi có 3 sổ BHXH

(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Cao Thị Ngọc Bích (Hà Nội) có 3 sổ BHXH nhưng chưa được gộp sổ. Nay chồng của bà muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan BHXH yêu cầu phải gộp 3 sổ này vào một mới được giải quyết. Bà Bích hỏi, yêu cầu như vậy có đúng không? Căn cứ văn bản nào?

23/10/2022 07:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 49 Luật Việc làm quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Khoản 1, khoản 2 Điều 45 Luật Việc làm quy định thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, chồng của bà Bích có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cần phải thực hiện gộp đầy đủ quá trình đóng BHTN tại các sổ BHXH để Trung tâm Dịch vụ việc làm có đủ cơ sở xác định người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ, xác định số tháng đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo tính đúng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hải Hoa