In bài viết

Nhân viên y tế có được xét tuyển đặc cách?

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Sa Mal (Đồng Tháp) là nhân viên y tế hợp đồng làm việc chuyên môn từ năm 2012. Tháng 8/2018 đã chấm dứt hợp đồng vì thi tuyển viên chức không đạt.

07/11/2019 15:20

Theo bà Mal được biết, tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đồng ý cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách đối với ngành y tế và giáo dục đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế và có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm 5 năm trở lên.

Vừa qua, tại cuộc họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo vấn đề này, Tinh thần chung là những người ký hợp đồng trước ngày 31/12/2015, có đóng bảo hiểm thì giao cho Chủ tịch UBND căn cứ vào vị trí việc làm, biên chế để tuyển dụng.

Tuy nhiên, ngày 20/9/2019, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có kế hoạch tuyển dụng viên chức nhưng không có chế độ xét tuyển đặc cách cho người có hợp đồng lâu năm. Theo bà Mal, việc yêu cầu các nhân viên có hợp đồng lâu năm thi tuyển như thí sinh tự do, không có chế độ ưu tiên nào là không công bằng. Bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Tại Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 03/2019/TT-BNV), Bộ Nội vụ có thông tin về nội dung Bộ Chính trị đã cho chủ trương tuyển dụng đặc biệt với trường hợp giáo viên, nhân viên y tế đã ký hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế trước năm 2015.

Do đó, khi Bộ Nội vụ có hướng dẫn về việc xét tuyển đặc cách giáo viên, nhân viên y tế thì sẽ triển khai thực hiện theo quy định mới. Trong trường hợp không áp dụng cho đối tượng nhân viên y tế thì thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển nếu đủ điều kiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Việc tuyển dụng viên chức, các trường hợp đặc biệt hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP như sau:

- Đối với các trường hợp đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (loại II) và các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và thường xuyên (loại I): Thực hiện xem xét, tiếp nhận vào viên chức, nếu đủ điều kiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

- Đối với các trường hợp đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (loại III) và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (loại IV): Thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, thi tuyển nếu đủ điều kiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn