In bài viết

Nhập sai ngành đăng ký tuyển sinh, có được điều chỉnh?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Trần Quốc Tuấn đổi nguyện vọng bằng phiếu ở trường, nhưng nhập ngành "Ngôn ngữ Anh" thành "Ngôn ngữ học". Sau khi kiểm tra trên Cổng Thông tin tuyển sinh, thí sinh Tuấn mới biết nhập sai ngành nhưng không được đổi lại. Thí sinh Tuấn hỏi, trong trường hợp này cần phải làm gì?

29/07/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định, "chỉ được đổi nguyện vọng 1 lần". Việc điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đã được các điểm tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể và trước khi cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đã thông báo cho thí sinh biết kiểm tra thông tin điều chỉnh.

Hết thời hạn điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng, còn để ra sai sót thì việc điều chỉnh sẽ không được thực hiện.

Chinhphu.vn