In bài viết

Nhật cam kết hỗ trợ hàng hải cho các nước Đông Nam Á

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/3, Chính phủ Nhật Bản đã công bố nội dung Sách Trắng ODA 2016 nhằm tổng kết chương trình viện trợ phát triển trong tài khóa 2016 kết thúc vào tháng 3/2017.

22/03/2017 09:46

Trong Sách Trắng ODA 2016, Nhật Bản khẳng định vẫn tiếp tục chương trình viện trợ phát triển chất lượng cao, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực giám sát hàng hải của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực giám sát hàng hải của các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm hỗ trợ các tàu tuần tra nhằm duy trì an ninh các tuyến đường biển quan trọng.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao thông qua các chương trình viện trợ song phương của Chính phủ hoặc thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Nhật Bản khẳng định khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là đối tác chiến lược quan trọng của Nhật Bản và sự hỗ trợ dành cho khu vực này sẽ không bị gián đoạn trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Nhật Bản đã bổ sung chương trình viện trợ chống chủ nghĩa khủng bố, theo đó sẽ hỗ trợ kỹ thuật rà phá bom, phát hiện vật liệu nổ và tăng cường năng lực an ninh cho các nước bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản thông qua nội dung viện trợ chống khủng bố trong Sách Trắng ODA, trong bối cảnh ngày càng nhiều công dân Nhật Bản có nguy cơ bị tấn công ở nước ngoài.

Theo nội dung Sách Trắng ODA 2016, trong tài khóa 2017, Nhật Bản sẽ cung cấp số tiền viện trợ phát triển vào khoảng 557 tỷ yên, tương đương 5,5 tỷ USD với nhiều hình thức, trong đó có 1,6 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại.

Thanh Xuân