In bài viết

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa: Tiền gửi tiết kiệm giúp chủ động vốn cho vay

(Chinhphu.vn) - Việc huy động vốn của NHCSXH Thanh Hóa hiện nay được thực hiện với 2 hình thức chính là huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm vay vốn và huy động tiền gửi dân cư. Nguồn vốn huy động tại chỗ này đã góp phần tăng thêm nguồn vốn cho vay và giúp NHCSXH chủ động vốn cho vay.

09/02/2023 10:19
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa: Tiền gửi tiết kiệm giúp chủ động vốn cho vay - Ảnh 1.

Cán bộ NHCSXH tại điểm giao dịch xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn) hướng dẫn người dân gửi tiền tiết kiệm - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa  đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động vốn, giúp tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển sản xuất. Nguồn vốn huy động đã tạo cơ hội cho hàng nghìn lượt hộ thuộc diện chính sách được vay vốn để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa cho biết việc huy động vốn của NHCSXH Thanh Hóa hiện nay được thực hiện qua 2 hình thức chính là huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm vay vốn và huy động tiền gửi dân cư.

Để chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả cao, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác đẩy mạnh vận động huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân.

Cùng với đó, NHCSXH tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn duy trì tích lũy, tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ.

Thực tế cho thấy, khi hộ vay vốn tín dụng chính sách biết cách tiết kiệm kết hợp với sử dụng vốn vay đúng mục đích thì tỉ lệ tái nghèo giảm rõ rệt. Hằng tháng, vào các buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ giải ngân, thu lãi và gốc theo định kỳ mà còn tích cực cùng với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm.

Tại các điểm giao dịch, hằng tháng, thông tin về lãi suất huy động được công khai, minh bạch và đầy đủ. Trong buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng không chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân, thu gốc và lãi định kỳ mà còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi tiền tiết kiệm... Đối với công tác huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân, các phòng giao dịch không chỉ tuyên truyền trong ngày giao dịch mà còn chủ động phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm vì người nghèo thông qua các tổ chức hội, đoàn thể.

Tại huyện Thiệu Hóa, để hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn qua tổ chức, cá nhân, NHCSXH huyện đã bám sát các quy định về huy động vốn và các cơ chế, chính sách của Nhà nước để triển khai thực hiện; chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện rà soát, vận động đoàn viên, hội viên gửi tiết kiệm tại đơn vị. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt gần 180 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng nguồn vốn.

Không chỉ riêng huyện Thiệu Hóa, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, công tác huy động vốn hằng năm tại các phòng giao dịch huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Việc gửi tiền tiết kiệm được triển khai ngay tại điểm giao dịch ở xã nên rất tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia, giảm chi phí đi lại cho người dân.

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa cho biết đến nay, 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã huy động tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của hội viên, giúp hộ vay có khoản tiết kiệm để trả dần nợ gốc, từng bước hình thành thói quen tích lũy cho gia đình. Nhờ vậy, mục tiêu tăng trưởng huy động vốn tại chỗ hằng năm của NHCSXH luôn được bảo đảm và duy trì ổn định.

Tổng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH Thanh Hóa đạt hơn 3.600 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nguồn vốn. Số tiền huy động được đã góp phần tăng thêm nguồn vốn cho vay, qua đó đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân đã giúp NHCSXH Thanh Hóa chủ động hơn về nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương, tạo thói quen tiết kiệm tích lũy cho người dân, nhất là các địa phương ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nguồn vốn huy động này cùng với nguồn vốn chung của NHCSXH đã giúp đơn vị chủ động về nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo./.