In bài viết

Nhiệm kỳ 2020-2025: Sơn La hướng tới phát triển xanh, nhanh, bền vững

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Sơn La xác định phương hướng, nhiệm vụ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

23/09/2020 13:25
Lễ khai mạc Đại hội đại biểu tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trong thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Điểu K'ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại hội có 348 đại biểu chính thức đại diện cho trên 86.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Sơn La tham dự.

Theo Báo Sơn La, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 có  chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hướng về Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nêu bật thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/24 chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 5,46%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,62%. Năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2016-2020 tỉnh đã xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra giải pháp phù hợp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, chính trị-xã hội ổn định, khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Sơn La

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những thành tựu to lớn, toàn diện, đúng định hướng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc  tỉnh Sơn La đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội nghiêm túc phân tích nguyên nhân, thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục một số tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa...

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, Sơn La cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh và bền vững, trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới, CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc vào ngày 24/9./.