In bài viết

Nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

(Chinhphu.vn) – Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (kết thúc vào ngày 17/2), từ ngày 22/2, nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

23/02/2021 11:47

Tại TPHCM, từ ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử Thành phố bắt đầu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2012-2021. Thời gian tiếp nhận hồ sơ các ứng viên (cả được giới thiệu và tự ứng cử) kết thúc vào 17h ngày 14/3.

Theo báo SGGP, nhiệm kỳ 2021-2026, TPHCM được bầu 30 đại biểu Quốc hội (ĐBQH), gồm 15 người do Trung ương giới thiệu và 15 người do địa phương giới thiệu. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (tổ chức ngày 9/2), các đại biểu giới thiệu 45 đại biểu của Thành phố ứng cử ĐBQH, trong đó có 2 đại biểu tự ứng cử.

Về đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, theo kế hoạch, cử tri sẽ bầu 95 đại biểu. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 160, trong đó có 10 đại biểu tự ứng cử.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Thanh Hóa được bầu 14 ĐBQH, trong đó 7 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 7 đại biểu do tỉnh giới thiệu.

Để bảo đảm kế hoạch, từ ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Việc nhận hồ sơ kết thúc vào 17h ngày 14/3.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết người được cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ; đại biểu HĐND nộp 1 bộ hồ sơ.

Cũng từ ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ ứng cử gồm: Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, 3 ảnh màu chân dung 4x6 cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt) chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử.

Tương tự, từ ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Lâm Đồng… bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đơn ứng cử ĐBQH khóa XV theo Mẫu số 01/HĐBC-QH; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú: Thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH; tiểu sử tóm tắt: Thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH; mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4x6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). Các mẫu hồ sơ nêu trên (01/HĐBC-QH, 02/HĐBC-QH, 03/HĐBC-QH, 04/HĐBC-QH) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Mẫu Hồ sơ của ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được đăng tải trên Cổng TTĐT Quốc hội và trang web của Sở Nội vụ các địa phương.

* Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Mời xem TẠI ĐÂY

BT