In bài viết

Nhiều hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

(Chinhphu.vn) - Những hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2021) sẽ được tổ chức thiết thực, ý nghĩa; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương.

20/10/2021 11:03

Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập là dịp quan trọng để quảng bá và giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng của tỉnh Lạng Sơn
UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Các hoạt động kỷ niệm còn để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập…

Trong năm 2021, tỉnh đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, cổ động trực quan trên đường phố về quá trình thành lập, những đóng góp, thành tựu đã đạt được của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Lạng Sơn…

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá và giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, du lịch.

Trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác như: Phát động và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn gắn với lễ vinh danh danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”; chỉnh trang đô thị, lắp đặt một số cụm biểu tượng nghệ thuật trang trí tại các khu vực cửa khẩu và trung tâm thành phố Lạng Sơn; gắn biển một số công trình chào mừng kỷ niệm; tổ chức triển lãm một số thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn chào mừng kỷ niệm; tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh.

Trong đó, lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn dự kiến được tổ chức vào ngày 4/11. Trong dịp này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 cho biết, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng, phong phú về nội dung và hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa tỉnh Lạng Sơn, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách và nhân dân, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn…

TC