In bài viết

Những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Giang Hải (Hà Nội) hỏi, trường hợp nào được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu?

01/11/2023 10:45

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Do trường hợp ông hỏi không nêu rõ chức danh công việc, tên đơn vị, địa điểm đơn vị đóng, thời gian đóng BHXH trước khi nghỉ việc nên BHXH Việt Nam không xác định được ông thuộc nhóm đối tượng nào, do đó BHXH Việt Nam cung cấp các căn cứ, văn bản quy định của pháp luật về những trường hợp nghỉ hưu sớm (nghỉ trước tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019) mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu để ông được biết và đối chiếu:

- Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH năm 2014;

- Điều 5, Điều 8 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế;

- Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Để biết rõ hơn ông có thể cung cấp các thông tin (như đã nêu trên) và liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH tại địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn và trả lời đầy đủ theo quy định.

Chinhphu.vn