In bài viết

Ninh Bình công bố danh sách người trúng cử HĐND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

31/05/2016 17:55
Cử tri huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu bầu cử.
Toàn tỉnh Ninh Bình có 1.052 khu vực bỏ phiếu với gần 67 vạn cử tri.

Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình:

1.       Đinh Văn Điến - Tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 95,13%

2.       Lê Hữu Quý: 93,94%

3.       Đinh Thị Phượng: 88,26%

4.       Nguyễn Thị Thanh: 95,60%

5.       Trần Đăng Sơn: 88,94%

6.       Lương Văn Tuấn: 87,10%

7.       Tống Quang Thìn: 94,66%

8.       Đinh Công Toản: 90,04%

9.       Đồng Thị Thu Hoàn: 68,38%

10.   Hoàng Khắc Tiệp: 94,39%

11.   Bùi Mai Hoa: 93,08%

12.   Vũ Mạnh Dương: 89,63%

13.   Đỗ Việt Anh: 89,26%

14.   Đinh Chung Phụng: 94,39%

15.   Bùi Hoàng Hà: 90,12%

16.   Dương Viết Yên: 81,44%

17.   Đinh Thị Tình: 73,56%

18.   Lê Xuân Minh: 88,46%

19.   Lưu Danh Tuyên: 85,38%

20.   Lê Thu Hà: 75,13%

21.   Lê Văn Toản: 71,10%

22.   Nguyễn Ngọc Thạch: 89,49%

23.   Đinh Hồng Thái: 84,59%

24.   Nguyễn Thị Lê Vân: 67,90%

25.   Nguyễn Sỹ Trí: 93,20%

26.   Nguyễn Ngọc Thạch: 92,96%

27.   Đinh Ngọc Hà: 89,92%

28.   Nguyễn Thị Tỉnh: 86,26%

29.   Mai Văn Tuất: 95,44%

30.   Đinh Thị Thúy Ngần: 95,13%

31.   Đỗ Văn Hoan: 82,89%

32.   Đinh Hoàng Dũng: 93,77%

33.   Vũ Văn Học: 86,05%

34.   Phạm Hồng Thái: 83,63%

35.   Phạm Quang Ngọc: 92,38%

36.   Nguyễn Văn Định: 89,84%

37.   Trịnh Xuân Hồng: 87,28%

38.   Phan Thành Công: 94,60%

39.   Phạm Ngọc Hưng: 91,70%

40.   Vũ Nam Tiến: 88,15%

41.   Linh mục Nguyễn Văn Giao: 86,59%

42.   Thượng tọa Thích Thọ Lạc: 90,75%

43.   Nguyễn Hoàng Hà: 87,74%

44.   Vũ Văn Kiểm: 81,37%

45.   Chu Thanh Hà: 79,86%

46.   Trần Hồng Quảng: 88,68%

47.   Nguyễn Ngọc Lời: 81,30%

48.   Hoàng Minh Dần: 80,96%

49.   Nguyễn Cao Sơn: 80,60%

50.   Nguyễn Thị Nhung: 78,24%

PV