In bài viết

Ninh Thuận: Không giải quyết hồ sơ hỗ trợ qua tin nhắn SMS

(Chinhphu.vn) - Đầu tháng 2/2022, bà Nguyễn Thị Thùy Vân (Ninh Thuận) nhận được tin nhắn SMS báo về việc đã giải quyết xong hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được tiền. Bà Vân đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

13/05/2022 07:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Quy trình giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg chỉ có hai kênh: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc gián tiếp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ trước đến nay không có trường hợp nào giải quyết hồ sơ bằng tin nhắn SMS.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2021, báo chí và các trang mạng xã hội có thông tin chi tiết và cảnh báo công dân các trường hợp lừa đảo qua tin nhắn SMS về chế độ hỗ trợ COVID-19.

Chinhphu.vn