In bài viết

Nỗ lực giảm chồng chéo trói buộc doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Tình trạng "Một cái kẹo chocolate mà 13 giấy phép", "nuôi gà còn ngắn hơn cả thời gian xin giấy phép"... đã được cắt giảm mạnh mẽ nhờ những kết quả tích cực trong cải cách TTHC, cắt giảm các quy định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, chồng chéo trói buộc doanh nghiệp và người dân.

03/01/2021 13:50


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPPC Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra hạ tầng CNTT tại Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP/Gia Huy

Yêu cầu cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh

Còn nhớ tháng 5/2018, trong một phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nêu thực trạng: "Có những câu chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở Việt Nam như một thỏi chocolate phải “cõng” 13 giấy phép hay thời gian nuôi gà còn ngắn hơn cả thời gian xin giấy phép được bán gà... vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi".

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, không thể phủ nhận rằng chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ về cải cách thể chế, đã có những nỗ lực rất tích cực trong việc bổ sung sửa đổi các chính sách pháp luật và đã đạt được nhiều tiến bộ trong cắt giảm thủ tục hành chính nhiêu khê liên quan đến nộp thuế, đăng ký kinh doanh, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành... Tuy nhiên, theo đại biểu, một số bộ, ngành mới chỉ thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực chịu sức ép lớn từ Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ và từ dư luận xã hội.

Trả lời báo chí vào cuối tháng 12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, ở một số nơi, việc cắt bỏ thủ tục vẫn cơ học, hình thức, thậm chí bỏ cái này nhưng lại sinh ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn khác, gây khó khăn hơn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh đó, một thực tế là trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

"Cho nên, phải cải cách mạnh mẽ, làm liên tục, làm cương quyết, đi vào cụ thể. Như trường hợp 1 cái kẹo chocolate mà 13 giấy phép. Ăn cái kẹo thế này thì đau hết cả răng, làm sao ăn được", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã nhấn mạnh.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử  nói riêng.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ đã luôn phát huy vai trò tiên phong, cùng với các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế nỗ lực, chủ động triển khai nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp vào những kết quả nổi bật của các công tác này trong thời gian vừa qua. 

Đến nay các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương và việc thực thi của cán bộ, công chức đã chuyển biến rất mạnh mẽ. Không riêng gì với cơ quan ở Trung ương mà chuyển từ Trung ương tới bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, doanh nghiệp và người dân cũng thấy rõ những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định, thể chế chồng chéo, trói buộc doanh nghiệp và người dân...

3.893 điều kiện kinh doanh, 6.776 danh mục hàng hóa được cắt giảm

Từ khi được thành lập, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã tiến hành 103 cuộc làm việc. Trong đó có các cuộc kiểm tra chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh.

Kết quả các cuộc kiểm tra đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, chồng chéo về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, cần được bãi bỏ.

"Đồng thời, qua các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, Tổ công tác cũng thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ, hạn chế của các đơn vị thực thi, cần chấn chỉnh", Tổ trưởng Tổ công tác cho biết.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, đã có 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (63%), 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (68%) được cắt giảm, đơn giản hóa; góp phần tiết kiệm chi phí xã hội với hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Đồng thời, triển khai thực hiện các phương án xử lý theo hướng tập trung đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành, các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm và đề xuất 7 nội dung cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu nhằm đơn giản quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quản lý rủi ro, giảm đầu mối tiếp xúc của doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Đặc biệt, với các cuộc kiểm tra chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các đăng ký kinh doanh, đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, chồng chéo về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, cần được bãi bỏ. Đồng thời, qua các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, Tổ công tác cũng thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ, hạn chế của các đơn vị thực thi, cần chấn chỉnh.

Các cuộc kiểm tra đã tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy các bộ, cơ quan nhận diện ra vấn đề để thay đổi, cải cách; tạo bước chuyển căn bản cả về chất và lượng trong cải cách và thực thi của các bộ, cơ quan, địa phương trong công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh.

Kết quả này đã khẳng định hoạt động hiệu quả, sự nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm của Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã yêu cầu đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng FDI từ nước ngoài; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020), với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định, 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

"Đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách quy định và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

 Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế và xếp thứ 5 trong ASEAN; Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 do Diễn đàn kinh tế thế giới thực hiện, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN; Tạp chí US News &World xếp Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số 10 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư...

Gia Huy