In bài viết

Nộp bằng đại học, có được chuyển xếp lương?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hồng Quách tốt nghiệp Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam năm 2006 và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 8/2009, UBND xã Lục Bình đồng ý cho ông Quách đi học Đại học Luật, hệ vừa học vừa làm.

09/12/2014 17:20

Tháng 5/2010, ông Quách được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, hưởng lương hệ số 1,86. Tháng 6/2014, ông tốt nghiệp đại học. Ông Quách hỏi, ông có thuộc đối tượng được chuyển xếp lương theo trình độ đại học quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau:

Tại thời điểm UBND xã Lục Bình ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 cử ông Quách đi học Đại học Luật, ông đang là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã (chức danh không chuyên trách ở cấp xã).

Việc UBND xã Lục Bình quyết định cử ông Quách đi học Đại học Luật là không đúng thẩm quyền vì từ trước đến năm 2009, không có văn bản nào phân cấp, phân quyền cho UBND cấp xã được cử cán bộ đi đào tạo.

Đồng thời, tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định, cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Như vậy, trường hợp ông Quách không được xem xét để xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ mới, vì quyết định của UBND xã cử ông đi đào tạo không đúng thẩm quyền. Thẩm quyền quyết định đồng ý, cử cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo, nâng cao trình độ là cấp huyện.

Chinhphu.vn