In bài viết

Nộp BHXH tự nguyện và BHYT thuộc Danh mục dịch vụ công trực tuyến

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Chính phủ cho phép nộp tiền BHXH tự nguyện và BHYT qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

09/04/2020 14:02

Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ

Về việc này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 18/2/2020, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 461/BHXH-PC gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tại số thứ tự 37 Phụ lục ban hành kèm theo trong đó có dịch vụ công mà ông Hải kiến nghị.

Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ được phân thành 2 nhóm, với 8 dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh; và 57 dịch vụ công thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao.

Cụ thể, 8 dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh sẽ được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay gồm có: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Khai lệ phí môn bài; Kê khai thuế doanh nghiệp; Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị BHXH...

Trong số 57 dịch vụ công thiết yếu, có số lượng đối tượng thực hiện cao được ưu tiên tích hợp, cung cấp tại Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay, có các dịch vụ: Thu tiền nộp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (mức 4); Cấp mới giấy phép lái xe; Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; Giải quyết hưởng chế độ thai sản; Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên và bảo hiểm y tế; Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia; Đăng ký xét tuyển đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy…

Chinhphu.vn