In bài viết

Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, có cần thông tin nơi cư trú?

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Quốc B. (Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước) làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã cung cấp số CCCD cho bộ phận 1 cửa nhưng cán bộ hộ tịch đề nghị ông phải cung cấp thông tin nơi cư trú. Ông B. hỏi, hiện nay việc lưu trú đã được lưu trên hệ thống, tại sao còn yêu cầu người dân cung cấp thông tin nơi cư trú?

16/03/2023 10:02

Về vấn đề này, UBND phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trả lời như sau:

Ngày 28/2/2023, ông Đặng Quốc B. có nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trên hệ thống dịch vụ công tỉnh Bình Phước. Khi công chức Tư pháp - Hộ tịch tiến hành kiểm tra hồ sơ thì ông B. chỉ tải lên các loại giấy tờ gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Sau khi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với quy định tại bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Bình Phước ban hành theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 thì hồ sơ của ông Đặng Quốc B. nộp chưa đủ thành phần hồ sơ. Do đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã yêu cầu ông B. bổ sung giấy tờ chứng minh nơi cư trú để đảm bảo thành phần hồ sơ.

Ngoài ra theo quy định của bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thì công chức giải quyết hồ sơ có quyền yêu cầu được đối chiếu các giấy tờ mà người dân nộp hồ sơ trên hệ thống, nhằm để phô tô, sao chụp lưu theo hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật Hộ tịch.

Mặt khác, trong khoảng thời gian ông B. nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công Bình Phước thì phần mềm tiếp nhận giải quyết hồ sơ chưa có đủ chức năng tra cứu thông tin cư trú của công dân, công chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ củng chưa được trang bị thiết bị quét mã QR để tra cửu thông tin của công dân.

Chinhphu.vn