In bài viết

Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp online, nhận kết quả thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Đại Phương (Bình Dương) hỏi, trường hợp nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có quyết định hưởng bằng văn bản thì trong bao lâu giấy tờ gốc gửi về địa chỉ của người được hưởng?

05/07/2022 14:02

Nếu chưa gửi về thì theo ngày khai báo tìm việc làm trên phụ lục, người nộp hồ sơ đến Trung tâm việc làm mang theo Căn cước công dân có được không?

Về vấn đề này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Hiện không có quy định về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm phải gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được phê duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp về địa chỉ nơi ở của người lao động. 

Chính vì thế người lao động có thể in ra hoặc đến trực tiếp Trung tâm để nhận quyết định và  phụ lục thông báo. 

Người lao động căn cứ ngày thông báo tìm kiếm việc làm tại phụ lục kèm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm đúng quy định nếu không sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi đi mang theo giấy tờ gồm: Sổ BHXH, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phụ lục.

Chinhphu.vn