In bài viết

Nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở đâu?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Đặng Tiến Đạt hỏi, trong khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh làm hồ sơ nộp vào trường đại học mình đăng ký hay nộp qua trường THPT?

09/08/2017 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh đăng ký theo mẫu riêng của từng trường và cũng sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng như đợt 1.

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc nộp Phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện.

Chinhphu.vn